Analyser

Våre skreddersydde markedsanalyser gir deg sikkerheten du trenger.

Våre analyser

Lang erfaring

Vi har lang erfaring med å utføre et bredt spekter av markedsanalyser for våre kunder, og hver analyse skreddersys etter de mest aktuelle problemstillingene for dine prosjekter, områder og behov.

Faktabasert

I våre markedsanalyser fokuserer vi på faktabaserte vurderinger basert på historisk, sanntid, og framtidig utvikling av områder.

Din beste partner

Våre analyser er uavhengig og vi etterstreber å være den beste partneren på markedsanalyser for dine prosjekter og behov. Nedenfor er eksempler på de vanligste analysene vi utfører.

Mulighetsanalyser

Analyse av større geografiske områder for å identifisere de mest attraktive områdene å investere i fremover. For store utviklingsprosjekter går mulighetsstudier over flere trinn for å sikre at man går for riktig valg underveis. Markedet blir analysert for å avdekke behov, betalingsvillighet for området, eksisterende tilbud og kommende prosjekter i aktuelle områder.

Prosjekteringsanalyse

En grundig prosjekteringsanalyse er avgjørende for å sikre at et eiendomsutviklingsprosjekt treffer riktig markedsmessig. Det hjelper utviklerne med å forstå og tilpasse prosjektet riktig etter hva som selger, målgrupper og markedspotensial. Og det gir en solid plattform for at et prosjekt skal lykkes kommersielt.

Argumenter til regulering

Identifisere de viktigste argumentene for en smidigere prosess hos kommunen, og unngå at muligheter blir overprøvd av offentlige instanser og grunneier slik at idéen ikke kan realiseres eller blir endret.

Byggelån

En grundig analyse av boligsammensetning, prising og salgstakter opp mot byggelånet kartlegger hva som er realistisk å oppnå ut fra rammene som er satt og hva du kan forvente å få igjen over tid.

Næringsanalyse og boligbehov

En grundig næringsanalyse bidrar til å informere utviklingsstrategier og boligprosjekter som passer til det lokale næringslivet og arbeidsstyrken. Dette er viktig for å oppnå et balansert og bærekraftig boligmarked som møter behovene til både innbyggerne og næringslivet i området.

Akkvisisjonsanalyse

Resultatet av en grundig akkvisisjonsanalyse er en helhetlig forståelse av eiendommens potensial og risikoer. Dette hjelper investorer og beslutningstakere med å ta en informert beslutning om hvorvidt de skal kjøpe eiendommen, samt hvordan de skal utvikle og administrere den for å oppnå ønsket avkastning på investeringen.

Spesifikke spørsmål

Vi hjelper deg også med andre spørsmål knyttet til ditt marked eller prosjekt, for å gi deg den oversikten og den kunnskapen du trenger for å nå målene dine.

Porteføljevurderinger

Målet med en porteføljevurdering er å evaluere ytelsen til de enkelte eiendommene samt den samlede porteføljen, med fokus på faktorer som avkastning, risiko, diversifisering og strategiske mål. En porteføljevurdering gir en dypere forståelse av hvordan eiendommene i samlingen presterer individuelt og sammen, og hjelper eieren med å ta informerte beslutninger om fremtidige investeringer, strategier og eventuell justering av porteføljesammensetningen.

Konkurrentanalyser

En grundig konkurrentanalyse gir deg en dypere forståelse av markedet, konkurransemiljøet og de ulike aktørene som opererer innenfor eiendomsmarkedet. Dette hjelper deg med å ta informerte beslutninger, utvikle effektive strategier og identifisere muligheter for å differensiere deg fra konkurrentene.

Demografiske/ Sosioøkonomiske analyser

Analyse av de sosioøkonomiske forholdene i ditt område og innhenting av informasjon om demografien rundt eiendommen som skal danne grunnlag for å ta idéen videre. Hensikten med dette er å kartlegge behov og etterspørsel slik at eiendomsutvikler treffer riktig i prosjektet sitt med konsept og sammensetning av boligtyper rettet mot riktige målgrupper.

Kontakt oss